Skip to content

ORTORAD CLINIC

REGULAMIN USŁUG

Regulamin udzielania świadczeń stomatologicznych w ORTORAD CLINIC

ORTORAD CLINIC jest prywatną praktyką dentystyczną.  Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel gabinetu.

Umawianie pacjentów na wizytę

Zajmujemy się wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem. Na każdą wizytę pacjent powinien się zapisać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Pacjenci zapisywani są przez wykwalifikowaną i doświadczoną rejestratorkę stomatologiczną w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Rejestratorka po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje ile czasu zarezerwować na wizytę. Na standardową wizytę przeznaczamy 30 minut. Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są 5-minutowe przerwy potrzebne do przygotowania stanowiska pracy. Na dzień lub 2 dni przed umówionym terminem wizyty rejestracja wysyła SMS do pacjenta w celu przypomnienia o wizycie oraz uzyskania potwierdzenia, że pacjent zgłosi się na leczenie. Jeżeli pacjent chce odwołać lub przełożyć termin wizyty zobowiązany jest do odesłania wiadomości SMS o treści „NIE”. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o wypełnienie Kwestionariusza Zdrowia i niniejszego Regulaminu. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkuminutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia. Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt

Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem. W przypadku nieprzyjścia na umówioną wizytę, aby umówić się na kolejna wymagana jest przedpłata  związana z przygotowaniem stanowiska pracy dla pacjenta oraz lekarza.

Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana minimum 72 godz. wcześniej opłata nie podlega zwrotowi, chyba , że na dane miejsce -termin zostanie zapełnione miejsce.

Pacjent ma prawo anulować bez kosztowo termin Rezerwacji i żądać zwrotu wpłaconego Zadatku w sytuacji, w której Pacjent poinformuje Klinikę o anulowaniu Rezerwacji w terminie nie późniejszym niż na 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny przed ustalonym terminem Rezerwacji.

Brak zwrotu Zadatku spowodowany jest koniecznością poniesienia przez Klinikę kosztów należytego przygotowania miejsca wizyty Pacjenta oraz kosztów związanych z personelem medycznym Kliniki, którzy pozostawali w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych pomimo braku stawiennictwa Pacjenta.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty . Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

Rezerwacja wizyt

Na niektóre rodzaje wizyt może być wymagana bezzwrotna przedpłata związana z rezerwacją i przygotowaniem stanowiska pracy dla pacjenta oraz lekarza.

Dokumentacja RTG i fotograficzna

Lekarz wykonuje rejestrację fotograficzną i rentgenowską każdego etapu leczenia. Zakres zdjęć to jama ustna i wargi pacjenta bez reszty twarzy. Pacjent wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i RTG, a także na wykorzystanie wykonanych w trakcie leczenia zdjęć do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie internetowej www.ortorad.pl z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia pacjenta. Klinika może także wykonać zdjęcia obejmujące twarz pacjenta, ale ich wykorzystanie do ww. celów wymaga odrębnej, pisemnej zgody pacjenta, którą pacjent podpisuje dobrowolnie.

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarz w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak: ból leczonego zęba lub tkanek otaczających; szczękościsk; pęknięcie, złamanie zęba; obrzęk, ropień, krwiak; krwawienie po zabiegu chirurgicznym; podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie; reakcja alergiczna na zastosowane leki; zaostrzenie współistniejących schorzeń, utrudnienie mówienia .

Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi: dyskomfort i stres spowodowany bólem; konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży; problemy natury estetycznej; problemy z jedzeniem i mówieniem; nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe; nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne.

Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed  ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Copy Right © Ortorad Clinic 2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona www.ortorad.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszego serwisu jest równoznaczne z akceptacją plików cookies.